نام کاربری و رمز عبور بصورت پیش فرض برای اعضای هیات علمی شماره پرسنلی و برای کارمندان کد ملی می باشد.
لطفا در اولین ورود نسبت به تغییر رمز عبور اقدام نمایید.

در صورت بروز هرگونه مشکلی با داخلی 6233 تماس حاصل نمائید.